Tredjepartslogistik och dess betydelse

När man talar om tredjepartslogistik 3PL, kan man säga att det riktiga ordet är tredjepartslogistik men att det för det mesta brukar förkortas med 3PL. För att summera det ännu mer kan man säga att 3PL är en förkortning på engelska som betyder third party logistics. Det finns också en annan benämning för detta ordet och det är TPL.
Man kan fråga sig rätt snabbt vad har tredjepartslogistik för betydelse? Jo, det är nämligen så att de i tredje part, utöver kunden samt säljaren, ser till att överta några eller alla de logistiska funktioner som finns i en verksamhet. I praktiken betyder det att ett företag ser till att låta ett helt annat företag sköta alla de leveranser som finns av varor. Det finns en benämning för detta också och det är att man gör som en så kallad outsourcing av verksamheten.

Användningsområden av tjänster samt historia för tredjepartslogistiken.

De vanligaste tjänsterna när det kommer till tredjepartslogistiken är utöver transporter som omfattas inom detta också lagerhantering i stora drag. Ett företag kan se till att spara rätt mycket pengar samt fokusera på kärnverksamheten om man koncentrerar sig på tredjepartslogistik. Det tredjepartslogistiken gör är att man ser till att lägga ut hela sin lagerhållning eller lagerfunktion samt andra liknande logistiktjänster på entreprenad på en helt annan extern part.

I mitten av 1990-talet, kan man säga att användandet av 3PL påbörjades, och idag har det vuxit väldigt kraftigt och har blivit en väldigt viktig part på logistikområdet. Om man gör en skillnad när det kommer till användningen av 3PL eller att köpa några enkla logistiktjänster kan man säga att en 3PL-levrantör samt en varuägare har ett kontraktsbundet samarbete. Det här samarbetet omfattar en tjänst och brukar sträcka sig över en mycket längre tidsperiod.

Logistiklösningar och professionella transportmetoder

Att transportera produkter kan tyckas vara en enkel företeelse. Denna verksamhet har posten bedrivit i många år. Numera syns dock inte posten så mycket längre, mer än när det kommer till att leverera brev i brevlådan. Det är dock inte postens uppgifter detta gäller, utan här handlar det om det större transporter, eller snabba leveranser av mindre men viktiga transporter.

För detta behövs god kunskaper i logistiklösningar samt ett professionellt gäng transportörer som kan det här med kundvänlighet och hur viktigt det är att leveranserna kommer fram i tid. Detta finns det kunskap om hos Sävsjö Transport AB, som har haft kundernas förtroende sedan starten 1985 genom en sammanslagning och uppköp av två olika transportbolag. På Sävsjö Transport AB finns kunskapen om effektiva logistiklösningar och vikten av att alltid vara i tid med kundernas leveranser.

Sävsjö Transport AB – En mästare på logistiklösningar

Sävsjö Transport AB har kunskapen att planera viktiga logistiklösning både för stora och små leveranser. Här finns det möjlighet att få hjälp med alla transporter som tänkas kan via landvägen. Som specialiteter har Sävsjö Transport AB inriktat sig på delpartier och partigods. Detta kan vara trävaror, pappersmassa, industrigods och stål men också mycket annat.

Du kan även få hjälp med att planera en hustransport, och där behövs det verkligen kunskap och logistiklösningar som håller. Även bud och expresstransporter står på denna effektiva transportörs lista av professionella transporter. För övrigt bedrivs även förmedling av leveranser såsom flyg- och sjötransporter. Till Sävsjö Transport AB kan du lugnt vända dig och lägga allt ditt förtroende i erfarna händer. Som transportör så har detta transportföretag varit aktivt inom transport och logistiklösningar i hela 30 år, och har idag många nöjda kunder. Detta borgar en omsättning på cirka 400 miljoner och 136 anställda för.

Transport av kyl och frys

Sävsjö Termogods är ett fraktföretag som har erfarenhet och kunskap inom frystransporter. De finns tillgängliga för dig som har behov av att frakta mat och livsmedel som är fryst eller behöver vara nedkylt under hela frakten fram tills kunden eller butiken som ska ha era produkter. Det är inte alla lastbilar som klarar detta och det är därför viktigt att man vänder sig till rätt transportföretag när man ska frakta kyl- och frysvaror som behöver hållas i de låga temperaturer som de är i.

Därför så finns Sävsjö Termogods att ta kontakt med och anlita för att man ska få fram produkterna och varorna i det skick som man lämnade ifrån sig dem i. Detta är självklart mycket viktigt för att maten inte ska bli dålig och börja tina eller bli varm under själva färden.

Olika företag- olika behov för kyltransporter.

Om ni kanske har ett mindre företag och inte så stora beställningar så har ni inte heller ett behov av en större lastbil, detta är inget problem utan ni kan istället tillgå ett mindre fordon och tjänsten anpassas efter era behov. Medan större företag eller kanske kommunala verksamheter där man kör ut lunch exempelvis behöver ett större fordon för att man ska kunna få tillgång till maten.

Men vanligast är det att man inom företaget fraktar större laster med beställningar och leveranser då det är de längre sträckorna som är kritiska för att mat och dylikt ska hålla sig bra i alla lägen. Säg exempelvis att det är sommar ute, då kan man inte frakta matvaror i en vanlig lastbil. Då är det Sävsjö Termogods som man kan vända sig till för att få hjälp med kyl- och frystransporter. De garanterar dig som kund en hög säkerhet och kvalitet på arbetet som de utför.